Liên hệ

yêu cầu tài liệu

Khóa học

Hướng đến các cá nhân có nguyện vọng học
lên các trường chuyên môn, cao đẳng và đại học

(Kỳ thi dành cho du học sinh)(Kỳ thi năng lực tiếng Nhật)
Xây dựng các chương trình giảng dạy một cách tốt nhất để phục vụ cho các kỳ thi

進学コースについて

Khóa học sau tốt nghiệp

Thời điểm nhập học Kỳ học Thời gian
Khóa học 2 năm(Nhập học vào tháng 4) Năm học thứ 1 Đầu tháng 4 cho đến cuối tháng 3
Năm học thứ 2 Đầu tháng 4 cho đến cuối tháng 3
Khóa học 1.5 năm(Nhập học vào tháng 10) Năm học thứ 1 Trung tuần tháng 10 cho đến cuối tháng 3
Năm học thứ 2 Đầu tháng 4 cho đến cuối tháng 3
Trình độ
Sơ cấp cho đến cao cấp
Số ngày giảng dạy
5 buổi/tuần (Từ thứ 2 cho đến thứ 6)
Thời gian giảng dạy (2 thời điểm)
Buổi sáng(Từ 9h-12h30) Buổi chiều 13h20-16h50)
Quy mô lớp học
Sỹ số khoảng 20 học sinh
Chính sách xây
dựng giờ học
■Xây dựng giờ học phù hợp nhất phục vụ cho kỳ thi năng lực tiếng Nhât
■Xây dựng giờ học phù hợp nhất phục vụ cho kỳ thi dành cho du học sinh tại Nhật

Mục tiêu đạt được và trình độ

Trình độ Mục tiêu đạt được
Sơ cấp 1 Giảng dạy một cách cơ bản nhất trong đàm thoại, nghe, phát âm, cách đọc 50 âm, chữ Katakana, chữ Hiragana. Sau đó hướng đến giảng dạy các nội dung nghe nói đọc viết đơn giản hàng ngày
Sơ cấp 2
Sơ trung cấp Đào tạo sơ cấp trong 6 tháng trau dồi 3 kỹ năng nghe, nói, viết cơ bản sau đó rèn luyện thường xuyên hơn kỹ năng đọc thông thường, đọc văn bản dài, kỹ năng viết văn bản và cuối cùng là có thể tự trình bày được ý kiến của bản thân
●Trình độ N3 trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Trung cấp Thuần thục từ các đoạn văn hội thoại cho đến bài luận văn; có khả năng lĩnh hội được các chủ đề đang hiện hữu như tin tức thông thường trên tivi, các bài báo đơn giản…
●Trình độ N2 kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Trình độ trung, cao cấp Đào tạo các kỹ năng phục vụ cho việc học tập tại đại học như kỹ năng viết báo cáo, tóm tắt nội dung văn bản, khả năng lĩnh hội các từ ngữ chuyên ngành,kỹ năng thuyết trình cũng như khả năng nắm bắt được ý nghĩa bài giảng của giảng viên
Cao cấp Đào tạo các kỹ năng viết tiểu luận, kỹ năng thảo luận trong các chủ đề, khả năng lĩnh hội được tin tức trên tivi cũng như khả năng đọc được báo viết của Nhật Thêm vào nữa tại trường chúng tôi luôn hướng đến trang bị cho học sinh các kiến thức tiếng nhật tổng hợp tốt phục vụ cho nghiên cứu cũng như học tập tại các trường đại học, các kiên thức thức liên quan đến cuộc sống sinh hoạt như từ vốn vựng, các loại văn bản dài, các thành ngữ… được sử dụng hàng ngày trong sinh hoạt của người dân Nhật Bản
●Trình độ N1 trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật