Liên hệ

yêu cầu tài liệu

Về thư giới thiệu

Để nhập cảnh vào Nhật Bản
thì cần thiết phải có Visa

Những học sinh phải học trên 1 năm thì có khả năng xin được visa du học

Thời gian đăng ký nhập học vầ thời gian nhập học

Thời gian nhập học Thời gian đăng ký nhập học (Thông thường ở các quốc gia)
Nhập học tháng 4 ( Khóa học 2 năm Đầu tháng 8 cho đến cuối tháng 11
Nhập học tháng 10 (Khóa học 1.5 năm) Đầu tháng 2 cho đến cuối tháng 5

Điều kiện đểđăng ký nhập học

Để được nhập học tại trường thì cần thiết phải có đầy đủ các điều kiện sau
Những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học tương đương trình độ trung học phổ thông 12 năm học
Những người có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên
Theo đúng thủ tục thì mọi người mới được xem xét cho nhập cảnh vào Nhật Bản
Những người đã học tiếng Nhật trên 150 giờ
Những người có người bảo lãnh tin cậy

Phải trải qua các thủ tục được quy định mới được phép du học

Kỳ nhập học tháng 4 Nhập học tháng 10 Yêu cầu
Từ cuối tháng 9 cho đến cuối tháng 11 Từ tháng 3 cho đến cuối tháng 5 Giao nộp các tài liệu đăng ký
Đầu tháng 12 Đầu tháng 6 Nộp các tài liệu cho cục quản lý nhập cảnh
Cuối tháng 2 Cuối tháng 8 Phát hành giấy chứng nhận tư cách lưu trú
Đầu tháng 3 Đầu tháng 9 Thực hiện nộp tiền học phí
Trung tuần tháng 3 Trung tuần tháng 9 Gửi giấy chứng nhận tư cách lưu trú và giấy phép nhập học
Trung tuần tháng 3 Trung tuần tháng 9 Nhận được visa từ lãnh sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Đầu tháng 4 Đầu tháng 10 Xuất phát đến Fukuoka

Các giấy tờ cần thiết để đăng ký nhập cảnh

Các giấy tờ nộp nhất định phải được dịch sang tiếng Nhật Thêm vào đó là phải gửi các giấy tờ đã được dịch đó đến trường đăng ký học

■ Tài liệu liên quan đến học sinh
Tài liệu cần thiết Các việc cần chú ý
Hồ sơ nhập học Sử dụng đúng mẫu giấy do trường cung cấp
Sử dụng bút mực màu đen Có thể nhập bằng máy tính
Sơ yếu lý lịch Sử dụng đúng mẫu giấy do trường cung cấp
Sử dụng bút mực màu đen Có thể nhập bằng máy tính
Lý do xin nhập học Sử dụng đúng mẫu giấy do trường cung cấp Nhất định phải do chính chủ viết
Khai một cách cụ thể mục đích du học Nhật Bản; sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chẳng hạn như sẽ tiếp tục học lên cao hơn…
Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Giao nộp các giấy chứng nhận tốt nghiệp ở mức đã tốt nghiệp cấp học cao nhất
Những người vẫn đang trong quá trình học cũng phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp ở các cấp học trước và giấy chứng nhận đã tốt nghiệp
Những cá nhân vẫn đang trong quá trình học tập cũng phải nộp giấy chứng nhận đang theo học
Giấy chứng nhận kết quả học tập Giao nộp các giấy chứng nhận tốt nghiệp ở mức đã tốt nghiệp cấp học cao nhất
Những cá nhân vẫn đang trong quá trình học cũng phải nộp các giấy chứng nhận kết quả học tập của các cấp học trước cũng như giấy chứng nhận kết quả học tập hiện tại
Giấy chứng nhận thời gian học tiếng Nhật Giao nộp giấy chứng nhận đã học tập đủ trên 150 giờ tiếng Nhật
Khai báo tổng số giờ học, thời gian học trong 1 tuần, khóa học
Sử dụng mẫu khai của trường
Giấy chứng nhận công việc đang làm cũng như giấy chứng nhận đã từ chức Mẫu được phát hành từ công ty đang làm (Xin từ chức)
※Người có kinh nghiệm làm việc
Bản photo hộ chiếu Người sở hữu hộ chiếu
8 ảnh Ảnh có kích cỡ giống như trong hộ chiếu
■ Tài liệu cần chuẩn bị của người bảo trợ về tài chính
Tài liệu cần thiết Các việc cần chú ý
Giấy chứng minh khả năng tài chính Người bảo trợ tài chính khai vào giấy chứng minh khả năng tài chính theo mẫu của trường phát hành
Bản photo giấy khai sinh Mối quan hệ giữa người bảo trợ tài chính và học sinh
Bản photo chứng minh thư nhân dân Xác nhận danh tính của người bảo trợ
Bản photo sổ hộ khẩu Mối quan hệ giữa người bảo trợ tài chính và học sinh
Giấy chứng nhận số dư tài khoản Số dư tài khoản khoản 3,000,000yên trở lên hoặc ngoại tệ tương đương giá trị
Tài khoản phải ghi chính xác tên của người bảo trợ tài chính
Giấy chứng nhận số dư tài khoản hoặc bản photo sổ tiết kiệm Chuẩn bị các thông tin chính xác để chứng thực số dư trong tài khoản cao nhất
Giấy chứng nhận nghề nghiệp Mẫu giấy do công ty đang công tác phát hành đối với người bảo trợ tài chính
Giấy chứng minh thu nhập Mẫu giấy do công ty đang công tác phát hành đối với người bảo trợ tài chính