Liên hệ

yêu cầu tài liệu

Sinh hoạt tại trường

Tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường
cũng như đóng góp ý kiến cho những ý tưởng mới

Giao lưu gặp gỡ và trải nghiệm cuộc sống du
học chắc chắn sẽ là một kinh nghiệm quý báu
trong cuộc sống du học

Bài diễn văn thi

Nhập các ý kiến về các cuộc thi nói.Bình luận về các cuộc thi và nhập.Nhập các ý kiến về các cuộc thi nói.Về cuộc thi nói lệnh chứa tài liệu.Bình luận về các phần thi sẽ làm.Nhập các ý kiến về các cuộc thi nói.

Chuyến tham quan đến các điểm tham quan lịch sử và các tiện nghi giải trí

Nhập ý kiến vào các chuyến tham quan đến các điểm tham quan lịch sử và giải trí tiện nghi.Bình luận về các chuyến tham quan đến các điểm tham quan lịch sử và giải trí miếng sẽ làm.Ý kiến về chuyến du ngoạn đến lịch sử và phương tiện giải trí đang ngày càng.Bình luận về các chuyến tham quan đến các điểm tham quan lịch sử và giải trí miếng sẽ làm.

Tour du lịch nhà máy sản xuất ô tô

Hãy nhập ý kiến vào các tour du lịch nhà máy ô tô.Hãy nhập ý kiến vào các tour du lịch nhà máy ô tô.Hãy nhập ý kiến vào các tour du lịch nhà máy ô tô.Hãy nhập ý kiến vào các tour du lịch nhà máy ô tô.Hãy nhập ý kiến vào các tour du lịch nhà máy ô tô.Ý kiến về nhà máy sản xuất xe hơi tự động bán tour.

Thi đấu thể thao

Nhập các ý kiến về các môn thể thao cuộc họp.Trong thi đấu thể thao một và có những nhận xét.Nhập các ý kiến về các môn thể thao cuộc họp.Nhập các ý kiến về các môn thể thao cuộc họp.Thể thao có ý kiến về các giải đấu.Nhập các ý kiến về các môn thể thao cuộc họp.

Bữa tiệc Giáng sinh

Nhập các ý kiến về tiệc Giáng sinh.Christmas bên cho một và có những nhận xét.Nhập các ý kiến về tiệc Giáng sinh.Nhập các ý kiến về tiệc Giáng sinh.Nhập các ý kiến về tiệc Giáng sinh.Nhập các ý kiến về tiệc Giáng sinh.

Khác

Hãy nhập ý kiến khác.Ý kiến về các khác đi.Hãy nhập ý kiến khác.Hãy nhập ý kiến khác.Hãy nhập ý kiến trên sẽ khác.Hãy nhập ý kiến khác.Hãy nhập ý kiến khác.Hãy nhập ý kiến khác.