Liên hệ

yêu cầu tài liệu

Hướng dẫn nhập học

Có rất nhiều thủ tục, tài liệu cần thiết trong duc học
Khi đăng ký nhập học hãy mang theo các tài liệu
Các điểm chưa rõ đề nghị hãy liên lạc với nhà trường

入学申込

Đăng ký nhập học

Hướng dẫn chung về mức học phí và
các tài liệu liên quan cần thiết
phải chuẩn bị phục vụ cho việc đăng ký nhập học

Thông tin chi tiết tại đây ≫