Liên hệ

yêu cầu tài liệu

Giới thiệu về giáo viên giảng dạy
tại trường Nhật ngữ Einishi

Trang này hiện đang được xây dựng

Fukuoka là thành
phố dễ sống

Nơi theo học và nghiên cứu của
du học sinh nước ngoài với khoảng
12 000 người và đến từ hơn 65 quốc
gia khác nhau trên thế giới

Thông tin chi tiết tại đây ≫

Điểm hấp dẫn của trường
Nhật ngữ ENISHI

Tại đây thì du học sinh có nhiều cơ
hội tiếp xúc với người Nhật bản địa thông qua các
trải nghiệm phong tục cũng như văn hóa và đó sẽ là
một kinh nghiệm quý giá đối với bản thân du học sinh
trong việc học tiếng Nhật

Thông tin chi tiết tại đây ≫

Chỉ đường đến Trường
Nhật ngữ ENISHI

Địa điểm khá gần với sân bay
cũng như mạng lưới giao kết nối đến
trung tâm thành phố rất thuận tiện

Thông tin chi tiết tại đây ≫

Giới thiệu về đội ngũ giáo
viên giảng dạy tại trường
Nhật ngữ Enishi

Nhận được sự chỉ dạy của những giáo
viên có năng lực chuyên môn tốt
cũng như rất giàu kinh nghiệm
trong công tác giảng dạy tiếng Nhật

Thông tin chi tiết tại đây ≫