Liên hệ

yêu cầu tài liệu

Định hướng tương lai

Tổ chức hỗ trợ cho học sinh có ý định
học lên cao sau khi tốt nghiệp

Nhà trường có rất nhiều giáo viên giàu kinh nghiệm sẵn sàng hướng
dẫn cẩn thận, nhiệt tình khi học sinh có ý định học lên cao sau khi tốt nghiệp

Các chương trình giảng dạy phục vụ cho các kỳ thi

Đối với các kỳ thi dành cho du học sinh nước ngoài, kỳ thi năng lực tiếng Nhật thì nhà trường luôn tổ chức các lớp học phục vụ cho mục đích luyện thi
Trước mỗi kỳ thi nhà trường luôn cho học sinh ôn tập sát nội dung thi cũng như thử sức với những chủ đề tương tự của các kỳ thi trước

Định hướng tương lai
Hướng dẫn nhiệt tình và cẩn thận

Mô phỏng phương thức phỏng vẫn

Nếu học sinh muốn tiếp tục học tiếp tại Nhật thì phỏng vấn là một nội dung rất quan trọng
Chuẩn bị các nội dung cho phỏng vấn và luyện tập các quy định khi tham gia phỏng vấn

Hướng dẫn viết luận văn và tiểu luận

Hướng dẫn ngay cả trong và ngoài giờ học cho các học sinh có ý định học lên cao hơn các nội dung như viết email gửi cho giáo sư, hướng dẫn viết tiểu luận, bài nghiên cứu phục vụ cho học thạc sỹ cũng như cách viết các lý do xin học

Thảo luận riêng

Đối với những học sinh có ý đinh học tiếp sau khi tốt nghiệp thì nhà trường sẽ căn cứ theo nội dung đó sẽ tổ chức tư vấn, hướng dẫn viết luận văn cũng như chuẩn bị mô hình phỏng vấn cho học sinh phục vụ cho các kỳ thi đầu vào

Thư giới thiệu

Đối với những học sinh có ý thức tốt cũng như thành tích tốt nhà trường sẽ hỗ trợ trong việc viết thư giới thiệu

Tài liệu giới thiệu, thông tin cần thiết khi ứng tuyển

Nhà trường sẽ luôn cho thu thập các tài liệu giới thiệu về các trường chuyên môn, đại học tại các vùng khác nhau và sẵn sàng cung cấp cho học sinh nếu học sinh có yêu cầu

Các chủ trong quá khứ qua các kỳ thi nhập học của các trường đại học
Tập hợp các chủ đề viết tiểu luận văn

Sau khi tập hợp nhà trường sẽ cho giúp học sinh chuẩn bị các chủ đề của tiểu luận văn cũng như các vấn đề trong kỳ thi viết bằng tiếng Nhật

Thiết kế đầy đủ các giờ học phục vụ cho các kỳ thi

・EJU・JLPT・TOEIC/TOEFL
Tổ chức các giờ học phục vụ cho các kỳ thi trên
Đặc biệt là các chủ đề khoa học tự nhiên, số học 2, môn kiến thức tổng hợp trong kỳ thi EJU

Các buổi tư vấn cho học sinh có ý định học tiếp sau tốt nghiệp tại trường

Tổ chức các buổi tư vấn cho học sinh có ý định tiếp tục học sau khi tốt nghiệp tại trường
(khoảng 15-20 trường)

Hỗ trợ đưa đến các buổi tư vấn của các trường

Tham gia các buổi tư vấn của các trường đại học, chuyên môn tại thành phố Fukuoka cũng như ngoại thành
Có thể nói chuyện trực tiếp với người phụ trách tuyển sinh